با ما تماس بگیرید

سامانۀ آموزش مجازی آکادمی هوش مالی

دکتر کمیل رودی


دکتر کمیل رودی
نام و نام خانوادگی : دکتر کمیل رودی آخرین مدرک تحصیلی : دکترا نام رشته تحصیلی : مدیریت محل تحصیل: دانشگاه تهران
دوره های دکتر کمیل رودی