با ما تماس بگیرید

سامانۀ آموزش مجازی آکادمی هوش مالی

از پداگوژی تا آندراگوژی

تاریخ انتشار : 1400-09-09
دسته بندی : سواد مالی بزرگسالان
تعداد بازدید : 1784
از پداگوژی تا آندراگوژی؛ شیوۀ تدریس سواد مالی به بزرگسالان در «دورۀ در جستجوی خوشبختی»