با ما تماس بگیرید

سامانۀ آموزش مجازی آکادمی هوش مالی

کلاس وارونه

تاریخ انتشار : 1400-09-09
دسته بندی : سواد مالی بزرگسالان
تعداد بازدید : 1379
کلاس وارونه؛ الگوی تدریس و بستۀ آموزشی دورۀ «در جستجوی خوشبختی»